Mini bodegas

Mini bodegas
 • Arriendo Minibodega P195

  $195,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Minibodega P195
 • Arriendo Minibodega P175

  $175,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo anual Minibodega P2106 (-10%off)

  $2,016,000/yr
  Pedir Ahora
 • Arriendo mensual 2 Minibodegas P600 24m3-18m3

  $600,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual 2 Minibodegas P600 24m3-18m3
 • Arriendo mensual Minibodega P480

  $480,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P480
 • Arriendo mensual Minibodega P140

  $140,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P140
 • Arriendo mensual Minibodega P360

  $360,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P360
 • Arriendo mensual Minibodega P130

  $130,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P130
 • Arriendo mensual Minibodega P150

  $150,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P150
 • Arriendo anual mini bodega P1512

  $1,512,000/yr
  Pedir Ahora
  • Arriendo anual mini bodega P1512
 • Arriendo 6 meses mini bodegas P741

  $741,000/6 mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo 6 meses mini bodegas P741
 • Arriendo mensual 2 Minibodegas P580

  $580,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual 2 Minibodegas P580
 • Arriendo semestral minibodega P976 (7% off)

  $976,500/6 mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo semestral minibodega P976 (7% off)
 • Arriendo Minibodega Bod 102 (10m )

  $245,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Minibodega Bod 102 (10m )
 • Arriendo mensual espacio compartido P60

  $60,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual espacio compartido P60
 • Arriendo mensual minibodega P500

  $500,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P500
 • Arriendo 8 meses mini bodega P1064 -5% off

  $1,064,000 Una vez
  Pedir Ahora
  • Arriendo 8 meses mini bodega P1064 -5% off
 • Arriendo mensual 3 minibodegas P550

  $550,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual 3 minibodegas P550
 • Arriendo mensual 2 minibodegas P260

  $260,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual 2 minibodegas P260
 • Arriendo mensual 2 Minibodegas P350

  $350,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual 2 Minibodegas P350
 • Arriendo mensual minibodega P250

  $250,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P250
 • Arriendo 2 minibodegas P300

  $300,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo 2 minibodegas P300
 • Arriendo espacio compartido P75

  $75,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo espacio compartido P75
 • Arriendo mensual minibodega P160

  $160,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P160
 • Arriendo mensual Minibodega P125

  $125,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P125
 • Arriendo mensual minibodegas P510

  $510,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodegas P510
 • Arriendo mensual minibodega P120

  $120,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P120
 • Arriendo mensual minibodega P171

  $171,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P171
 • Arriendo mensual minibodega P208

  $208,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P208
 • Arriendo mensual minibodega P341

  $341,300/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P341
 • Arriendo mensual minibodega P214

  $214,600/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P214
 • Arriendo mensual minibodega P684

  $684,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P684
 • Arriendo mensual Minibodega P700

  $700,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P700
 • Arriendo mensual Minibodegas P335

  $335,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodegas P335
 • Arriendo mensual Minibodegas P270

  $270,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodegas P270
 • Arriendo Minibodega 10m3 P215

  $215,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Minibodega 10m3
 • Arriendo mensual Minibodega P320

  $320,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P320
 • Arriendo mensual minibodega P370

  $370,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P370
 • Arriendo 6 meses minibodegas P195

  $1,111,500/6 mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo 6 meses minibodegas P195
 • Arriendo mensual mini bodega P460

  $460,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual mini bodega P460
 • Arriendo mensual mini bodega P600

  $600,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual mini bodega P600
 • Arriendo mensual Minibodega P215

  $215,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P215
 • Arriendo mensual minibodega P450

  $450,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual minibodega P450
 • Pago anual minibodega P1512

  $1,512,000/mo
  Pedir Ahora
  • Pago anual minibodega P1512
 • Arriendo mensual Minibodega P145

  $145,700/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P145
 • Arriendo mensual Minibodega P182

  $182,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P182
 • Arriendo mensual Minibodega P222

  $222,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P222
 • Arriendo mensual Minibodega P310

  $310,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo mensual Minibodega P310
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 1 (5m3)

  $144,600/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 1 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 2 (5m3)

  $150,400/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 2 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 3 (5m3)

  $165,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 3 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 14 (14m3)

  $300,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 14 (14m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 4 (5m3)

  $150,300/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 4 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 5 (5m3)

  $130,800/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 5 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 6 (5m3)

  $180,300/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 6 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # P100 (3m3)

  $100,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # P100 (3m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 7 (6m3)

  $160,500/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 7 (6m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 8 (5m3)

  $160,200/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 8 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 9 (5m3)

  $120,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 9 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 10 (5m3)

  $160,400/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 10 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 11 (5m3)

  $150,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 11 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 12 (5m3)

  $148,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 12 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 13 (14m3)

  $320,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 13 (14m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 15(21m3)

  $420,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 15(20m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 16 (5m3)

  $0/mo
  $180,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 16 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 17 (5m3)

  $180,100/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 17 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 18 (5m3)

  $145,200/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 18 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 19 (5m3)

  $142,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 19 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 20 (5m3)

  $180,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 20 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 45 (7m3)

  $185,300/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 45 (7m3)
 • Arriendo Mensual local

  $855,550/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual local
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 21 (5m3)

  $140,200/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 21 (5m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 22 (9m3)

  $211,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 22 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 23 (9m3)

  $210,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 23 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 24 (9m3)

  $210,300/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 24 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 25 (9m3)

  $180,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 25 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 26 (9m3)

  $195,800/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 26 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 27 (9m3)

  $209,200/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 27 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 28 (9m3)

  $210,300/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 28 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 29 (9m3)

  $210,000/mo
  Agotado
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 30 (9m3)

  $195,200/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 30 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 31 (9m3)

  $210,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 31 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 32 (18m3)

  $420,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 32 (18m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 33 (9m3)

  $210,500/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 33 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 34 (9m3)

  $195,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 34 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 35 (9m3)

  $222,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 35 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 36 (9m3)

  $195,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 36 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 37 (12m3)

  $270,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 37 (12m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 38 (12m3)

  $225,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 38 (12m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 41 (9m3)

  $201,900/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 41 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 42 (9m3)

  $110,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 42 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 43 (9m3)

  $211,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 43 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 44 (9m3)

  $200,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 44 (9m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 46 (14m3)

  $320,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 46 (14m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 47 (7m3)

  $180,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 47 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 48 (7m3)

  $175,100/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 48 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 50 (10m3)

  $265,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 50 (10m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 49 (7m3)

  $180,100/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 49 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 51 (7m3)

  $185,400/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 51 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 52 (7m3)

  $195,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 52 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 53 (7m3)

  $210,200/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 53 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 54 (7m3)

  $160,100/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 54 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 55 (7m3)

  ¡GRATIS!
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 55 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 56 (7m3)

  $175,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 56 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 57 (7m3)

  $555,900/3 mo
  Agotado
  • x tres meses
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 58 (7m3)

  $210,300/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 58 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 59 (7m3)

  $185,100/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 59 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 60 (7m3)

  $210,200/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 60 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 61 (7m3)

  $185,700/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 61 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 62 (7m3)

  $185,100/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 62 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 63 (7m3)

  $210,300/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 63 (7m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 64 (24m3)

  $480,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 65 (10m3)

  $215,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 65 (10m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 66 (8m3)

  $185,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 66 (8m3)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 67 (Guacal de madera)

  $140,000/mo
  Agotado
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 67 (Guacal de madera)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 68 (Local Inter)

  $855,550/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 68 (Local Inter)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 69 (Espacio Compartido)

  $829,200/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 69 (Espacio Compartido)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 70

  $190,400/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 70
 • Mini bodegas test

  $100,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 71 (3m3)

  $130,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 26 (9m3) X 6 meses - (5% off)

  $0/6 mo
  $1,197,000 Coste de Instalación
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Mini Bodega # 26 (9m3) X 6 meses - (5% off)
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 3 meses 108 (6m3)

  $580,300/3 mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo 6 meses mini bodegas 14m3 p300

  $1,620,000/6 mo
  Agotado
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 123(14m3)

  ¡GRATIS!
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 124 (14m3)

  $300,000/mo
  Agotado
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 117 (10m3)

  $290,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 121

  $300,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 123 (14m3)

  $300,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 107 (7m3)

  $170,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 119 (10m3)

  $250,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 104 (17m3)

  $360,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 120 (21 m3)

  $410,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 101 (19m3)

  $390,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 39 (12m3)

  $270,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 113

  $175,000/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Mini Bodega # 125 (14m3)

  $281,700/mo
  Pedir Ahora
 • Arriendo Mensual Minibodega 115 14m3

  $271,000/mo
  Pedir Ahora
  • Arriendo Mensual Minibodega 115 14m3